แฮปปี้คนเลี้ยงหมู : ตารางอัพเลเวลหมู 1-160


Facebook-417-Cutepigs

สวัสดีครับ นี่เป็นการอัพเดทตารางอัพเลเวลหมู แฮปปี้คนเลี้ยงหมู ครั้งที่ 3 โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากตารางเก่า และเพิ่มระดับเลเวลถึง 160 แบ่งเป็นระดับเลเวล จำนวนหมู จำนวนเงิน จำนวนเหรียญ และรางวัล

ตางรางเดิม

  1. แฮปปี้คนเลี้ยงหมู : ตารางอัพเลเวล ทุกระดับชั้น
  2. แฮปปี้คนเลี้ยงหมู : ตารางอัพเลเวลหมู ทุกระดับชั้น(update)
  3. แฮปปี้คนเลี้ยงหมู : ตารางอัพเลเวลหมู ทุกระดับชั้น LV.2-150(ฉบับสมบูรณ์)
ระดับเลเวล จำนวนหมู จำนวนเงิน จำนวนเหรียญ รางวัล
LV. 2 3 7,500G 5 จินหัวตัวเมีย*1
LV. 3 3 10,011G 12 ยาโตไวเบอร์หนึ่ง*1
LV. 4 3 12,557G 21 รำ*50
LV. 5 3 15,182G 32 ข้าวโพด*50
LV. 6 3 17,946G 45 รำ*100
LV. 7 3 20,925G 60 รำ*150
LV. 8 3 24,215G 77 ข้าวโพด*100
LV. 9 4 27,925G 96 หมูหยงชางตัวเมีย*1
LV. 10 4 32,186G 117 ยากันโรค*1
LV. 11 5 37,142G 140 ยาระบาย*1
LV. 12 5 42,857G 165 โอ๊ตมีล*120
LV. 13 6 49,411G 192 เกลือ*15
LV. 14 6 57,000G 221 ซานหยวน*1
LV. 15 7 65,840G 252 เครื่องเทศหอม*15
LV. 16 7 76,160G 285 ฉางปาย*1
LV. 17 8 88,211G 320 ยาบำรุงครรภ์*1
LV. 18 8 102,257G 357 ยาเร่งคลอดเบอร์หนึ่ง*1
LV. 19 9 118,582G 396 ยาเพิ่มพลังเบอร์หนึ่ง*1
LV. 20 9 137,486G 437 ยาบำรุงครรภ์*1
LV. 21 10 159,285G 480 โอ๊ตมีล*200
LV. 22 10 184,315G 525 ยาปรับยีน*1
LV. 23 11 212,925G 572 ซีอิ้วพร่องมันเนย*20
LV. 24 11 245,486G 621 หมูยอร์คเชีย , กุหลาบ*1
LV. 25 12 282,382G 672 กุหลาบ*1
LV. 26 12 324,017G 725 ยาอายุยืน*1
LV. 27 13 370,811G 780 วิตามิน *100
LV. 28 13 423,200G 837 วิตามิน*150
LV. 29 14 481,640G 896 นมสด*1
LV. 30 14 546,600G 957 ยาจีนเก๋ากี่*20
LV. 31 15 618,571G 1,020 หมูเพียเทรน*1
LV. 32 15 698,057G 1,085 หมวกลูกเรือ*1
LV. 33 16 785,582G 1,152 หมวกคริสมาส*1
LV. 34 16 881,686G 1,221 หมวกปีกใหญ่*1
LV. 35 17 986,925G 1,292 หมูแฮมเชีย*1
LV. 36 17 1,101,875G 1,365 การ์ดใส่ร้าย*1
LV. 37 18 1,227,125G 1,440 ใบรับรอง*1
LV. 38 18 1,363,286G 1,517 ยาบำรุงครรภ์*1
LV. 39 19 1,510,982G 1,596 หมูเดกคา*1
LV. 40 19 1,670,857G 1,677 นมสด*3 + วิตามิน*100
LV. 41 20 1,843,571G 1,76 กุญแจ*1
LV. 42 20 2,029,800G 1,845 พุทราจีน*24
LV. 43 21 2,230,240G 1,932 กระทิงแดง*1
LV. 44 21 2,445,600G 2,021 จินเกอร์ซาเบลคูล *1
LV. 45 22 2,676,611G 2,112 แว่นฟ้า*1
LV. 46 22 2,924,017G 2,205 แว่นแดง*1
LV. 47 23 3,188,582G 2,300 ยาเร่งโตเบอร์สอง*1
LV. 48 23 3,471,086G 2,397 เพิ่มพลังเบอร์สอง*1
LV. 49 24 3,772,325G 2,496 ยาเร่งคลอดเบอร์2*1
LV. 50 24 4,093,115G 2,597 หมูเงินสำเภา*1

 

ระดับเลเวล หมู จำนวนเงิน จำนวนเหรียญ รางวัล
LV. 51 25 4,434,285G 2,700 สารชินนาบาร์หยางชุน*8
LV. 52 25 4,796,686G 2,805 รำ*500
LV. 53 26 5,181,182G 2,912 รำ*700
LV. 54 26 5,588,657G 3,021 ข้าวโพด*500
LV. 55 27 6,020,011G 3,132 ข้าวโพด*700
LV. 56 27 16,476,160G 3,245 หมูเพียเทรนตัวเมีย*1
LV. 57 28 6,958,040G 3,360 สร้อย*3
LV. 58 28 7,466,600G 3,477 นมสด*3
LV. 59 29 8,002,811G 3,596 โสม*5
LV. 60 29 8,567,657G 3,717 ยาอายุยืน*5
LV. 61 30 9,162,142G 3,84 หมูแพนด้า(30)*1
LV. 62 30 9,787,286G 3,965 หมูแฮมเชียตัวเมีย*1
LV. 63 30 10,444,125G 4,092 ยาบำรุงครรภ์*2
LV. 64 30 11,133,715G 4,221 นมสด*6 + วิตามิน*200
LV. 65 30 11,857,125G 4,352 การ์ดใส่ร้าย*3
LV. 66 30 12,615,446G 4,485 ใบรับรอง*3
LV. 67 30 13,409,782G 4,620 ยาเพิ่มกำลังหมูเบอร์ 1*3
LV. 68 30 14,241,257G 4,757 หมูเดกคาตัวเมีย*1
LV. 69 30 15,111,011G 4,896 กระทิงแดง*2
LV. 70 30 16,020,200G 5,037 ยาเร่งโตเบอร์สอง*2
LV. 71 30 16,970,000G 5,180 ยาเร่งคลอดเบอร์2*2
LV. 72 30 17,961,600G 5,325 หมูทองเป็นหมัน*1
LV. 73 30 18,996,211G 5,472 หมูป่าเป็นหมัน*1
LV. 74 30 20,075,057G 5,621 หมูยักเขียวเป็นหมัน*1
LV. 75 30 21,199,382G 5,772 หมูจันทร์ฟ้าเป็นหมัน*1
LV. 76 30 22,370,446G 5,925 โสม*10
LV. 77 30 23,589,525G 6,080 วิตามิน*1000
LV. 78 30 24,857,915G 6,237 นมสด*9 + วิตามิน*300
LV. 79 30 26,176,925G 6,396 กระทิงแดง*3
LV. 80 30 27,547,886G 6,557 ยาเร่งโตเบอหนึ่ง*5
LV. 81 30 28,972,142G 6,720 ยาเพิ่มกำลังหมูเบอร์หนึ่ง*5
LV. 82 30 30,451,057G 6,885 รำ*1000
LV. 83 30 31,986,011G 7,052 รำ*1500
LV. 84 30 33,578,400G 7,221 ข้าวโพด*1000
LV. 85 30 35,339,640G 7,392 ข้าวโพด*150
LV. 86 30 36,941,160G 7,565 ยาเร่งโตเบอสอง*3
LV. 87 30 38,714,411G 7,740 น้ำยาเร่งคลอดเบอร์2*3
LV. 88 30 40,550,857G 7,917 เพิ่มพลังเบอสอง*3
LV. 89 30 42,451,983G 8,096 หมูเทวดาทองคำ*1
LV. 90 30 44,419,286G 8,277 หมูนักรบ*1
LV. 91 30 48,558,515G 8,460 หมูฟ้าแลบ*1
LV. 92 30 50,733,525G 8,645 หมูสกี*1
LV. 93 30 52,980,886G 8,832 ยาบำรุงครรภ์*5
LV. 94 30 55,302,182G 9,021 วิตามิน*2000
LV. 95 30 57,699,017G 9,212 กระทิงแดง*8
LV. 96 30 60,173,011G 9,405 ยาเร่งโตเบอสอง*5
LV. 97 30 62,725,800G 9,600 ยาเเพิ่มกำลังหมูเบอสอง*5
LV. 98 30 65,359,040G 9,797 ยาปรับยีน*2
LV. 99 30 68,074,400G 9,996 ใบรับรอง*10
LV. 100 30 70,873,571G 10,197 หมูเงินสำเภา*1

 

ระดับเลเวล หมู จำนวนเงิน จำนวนเหรียญ รางวัล
LV. 101 30 74,873,500 10,501 ใบรับรองx5 สาชินx8
LV. 102 30 78,953,900 10,808 หมูเบิร์คไซร์x1 รำหยาบx500
LV. 103 30 83,115,500 11,118 เบียร์x2 สารชินx5
LV. 104 30 87,359,100 11,431 ข้าวโพดx 500 เพียเทนตัวผู้x1
LV. 105 30 91,685,500 11,747 อาหารเสริมพลังงานx2 ข้าวโพดx700
LV. 106 30 96,095,500 12,066 หมูนมวัว ตัวผู้x1 กุหลาบx2
LV. 107 30 100,589,900 12,388 สร้อยคริสตัลx3 รำหยาบx1000
LV. 108 30 100,589,900 12,713 นสดx3 ข้าวโพดx1000
LV. 109 30 109,835,100 13,041 โสม1000ปีx3 ไข่ไก่x1000
LV. 110 30 114,587,500 13,372 ยาเม็ดอายุยืนx3 หมวกลูกเรือx1
LV. 111 30 119,427,500 13,706 ยาเร่งโตเบอร์1×5 ยากันโรคx10
LV. 112 30 124,355,900 14,043 หมูแฮมเชียร์ตัวผู้x1 รำหยาบ*1000
LV. 113 30 129,373,500 14,383 ยาบำรุงครรx3 เย็นซ่าถึงใจx2
LV. 114 30 134,481,100 14,726 ใบรับรองx3 การ์ดใส่ร้ายx3
LV. 115 30 139,679,500 15,072 หมูสตาร์ครีมx1 ยาจีนเก๋ากี่้x20
LV. 116 30 144,969,500 15,421 ใบรับรองสุขภาพx3 เบียร์x3
LV. 117 30 150,351,900 15,773 ยาเพิ่มกำลังหมู1×3 หมูลอร่าx1
LV. 118 30 155,827,500 16,128 วิตามินx500 หมูเดกคาตัวผู้x1
LV. 119 30 161,397,100 16,486 ยากันโรคx5 อาหารเสริมหมูแดงx2
LV. 120 30 167,061,500 16,847 ยาเร่งโตเบอร์2×2 หมูปี้ปี้โลตัวผู้x1
LV. 121 30 172,821,500 17,211 เร่งคลอดเบอร์2×2 บำรุงครรภ์x2
LV. 122 30 178,677,900 17,578 หมูนมวัวx1 ขนมไหว์พระจันทร์x3
LV. 123 30 184,631,500 17,948 โสมพันปีx10 หมวกปีกใหญ่x1
LV. 124 30 190,683,100 18,321 หมูนมวัวx1 แว่นกันแดดสีแดงx1
LV. 125 30 196,833,500 18,697 หมูซุปเปอร์แมนx1 โปรตีนx1000
LV. 126 30 203,083,500 19,076 หมูปี้ปี้โลตัวเมียx1 ยาถ่ายx5
LV. 127 30 209,433,900 19,458 อาหารเสริมหมูแดงx3 สายไหมx10
LV. 128 30 215,885,500 19,843 หมูสับปะรดx1 สตรเบอรี่x3
LV. 129 30 222,439,100 20,231 หมูปู้ปู้x1 ยาเร่งโตไวเบอร์1×5
LV. 130 30 229,095,500 20,622 หมูองุ่นx1 ผ้าไหมx5
LV. 131 30 235,855,500 21,016 หนังฟอกx10 เพิ่มกำลังเบอร์1×5
LV. 132 30 242,719,900 21,413 หมูเชอรี่x1 โสมพันปีx3
LV. 133 30 249,689,500 21,813 เร่งโตไวเบอร์2×3 น้ำตามทรายx5
LV. 134 30 256,765,10 22,216 หมูสไปร์เดอร์แมนx1 ข้าวไพดx1500
LV. 135 30 263,947,500 22,622 ยาเร่งคลอดเบอร์2×3 ไข่ไก่x1500
LV. 136 30 271,237,500 23,031 หมูค้างคาวx1 โปรตีนx1500
LV. 137 30 278,635,900 23,443 น้ำผมไม้x3 แว่นกันแดดสีดำx1
LV. 138 30 286,143,500 23,858 หมูไอร่อนแมนx1 ยาบำรุงครรภ์x2
LV. 139 30 293,761,100 24,276 ยายีนใหม่x1 เพิ่มกำลังเบอร์2×1
LV. 140 30 301,489,500 24,697 Gift สร้อยx2 หมูออพติมัส ไพรมx1
LV. 141 30 309,329,500 25,121 กุญแจx2 อาหารเสริมหมูแดงx3
LV. 142 30 317,281,900 25,548 ยาเร่งโตเหลืองx2 พุทราจีx10
LV. 143 30 325,347,500 25,978 เพิ่มกำลังหมูเบอร์ 2×3 ข้าวโพดx2,000
LV. 144 30 333,527,100 26,411 ทรงผมฟูx1 หมูบัมเบิลบี(รถถัง-เครื่องบิน)x1
LV. 145 30 341,821,500 26,847 สร้อยx3 กุหลาบx3
LV. 146 30 350,231,500 27,286 ทรงผมซาโมไลx1 แคนดี้x5
LV. 147 30 358,757,900 27,728 วิตามินx2,000 หมูบัมเบิลบี(สีเหลือง)x1
LV. 148 30 367,401,500 28,173 แว่นกันแดดสีฟ้าx1 หมูปิปิโล่ตัวตัวพ่อx1
LV. 149 30 376,163,100 28,621 ใบรับรองx5 หมูปิปิโล่ตัวตัวแม่x1
LV. 150 30 385,043,500 29,072 หมูเงินสำเภา x 1

 

ระดับเลเวล หมู จำนวนเงิน จำนวนเหรียญ รางวัล
LV. 151 30 400,000,00 29,762 หมูไมเคิลx1 หมูสุนัขจิ้งจอกx1
LV. 152 30 425,000,000 30,222 หมูน๊อซx1 หมูเค้กx1
LV. 153 30 445,553,400 31,892 หมูพัฟx1 หมูช็อกโกแลตx1
LV. 154 30 470,170,000 32,890 หมูคริสมาสต์x1 หมูสัปปะรดx1
LV. 155 30 535,050,700 34,000 หมูฮาร์ทตัวเมียx1 หมูโดลามตัวเมียx1
LV. 156 30 576,770,700 36,000 หมูGashx1 หมูเหล็กx1
LV. 157 30 600,000,000 37,350 ยาเร่งคลอดเบอร์2×3 กลุ่มพลังงานx10
LV. 158 30 640,170,500 38,950 ธีมแดนสวรรค์x30วัน กุญแจทองx4
LV. 159 30 681,805,000 40,163 สร้อยคอคริสตัลx12 หมูมาร์คx1
LV. 160 30 714,005,600 40,561 หมูเงินสำเภาx1 ทรงผมฟูx1
LV. 161 30
LV. 162 30
LV. 163 30
LV. 164 30
LV. 165 30
LV. 166 30
LV. 167 30
LV. 168 30
LV. 169 30
LV. 170 30
LV. 171 30
LV. 172 30
LV. 173 30
LV. 174 30
LV. 175 30
LV. 176 30
LV. 177 30
LV. 178 30
LV. 179 30
LV. 180 30
LV. 181 30
LV. 182 30
LV. 183 30
LV. 184 30
LV. 185 30
LV. 186 30
LV. 187 30
LV. 188 30
LV. 189 30
LV. 190 30
LV. 191 30
LV. 192 30
LV. 193 30
LV. 194 30
LV. 195 30
LV. 196 30
LV. 197 30
LV. 198 30
LV. 199 30
LV. 200 30
avatar

About admin

เว็บมาสเตอร์ : มีความต้องการจะสร้างสาระการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีระบบให้กับสังคมออนไลน์ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ...ช่วงนี้เว็บกำลังปรับปรุงและพัฒนาครับ มีอะไรเข้ามาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ ถามในโพสอาจจะไม่ทันมาตอบ BoardMakky - Facebook - Twitter